Aangesloten bij

GGTO – Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators

“Binnen de GGTO-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de GGTO. De GGTO-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is van zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. U kunt de voorwaarden vinden op de website van de GGTO.  Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van €15,- per persoon in rekening gebracht. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.”

latijns amerika specialist ggto

Calamiteitenfonds

“Het Calamiteitenfonds ontzorgt de reiziger door de extra kosten te betalen die ontstaan bij een mogelijke calamiteit op reis. De aangesloten reisorganisatie kan er gerust op zijn dat haar reiziger, zonder financiële consequenties weer naar huis terug kan keren. Het Calamiteitenfonds betaalt de extra kosten die ontstaan doordat een reis wordt aangepast. Als de reis moet worden afgebroken dan zorgt het fonds voor een vergoeding voor de niet genoten reisdagen. Voor slechts € 2,50 per boeking bent u tot een gezelschap van 9 personen verzekerd (bij meer dan 9 personen betaalt u €5,- per boeking). Meer weten over de garantie van het Calamiteitenfonds, lees dan de volledige garantieregeling door.”

latijns amerika specialist cal

VvKR – Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties

“Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.”
VvKR logo